Polityka Prywatności


1. Administratorem danych osobowych Gości jest Przyjazny Holding Nieruchomości sp. z o. o.
z siedzibą w Poznaniu przy ulicy Wielka 18/15. Dane osobowe Gości przetwarzane będą w celu niezbędnym do realizacji rezerwacji, a następnie świadczenia i rozliczenia oferowanych usług. Podstawą prawną przetwarzania danych Gości jest art. 6 ust. 1 lit. b) RODO oraz art. 6 ust. 1 lit. f) RODO.

2. Zakres przetwarzanych danych to: imię, nazwisko, numer telefonu, adres e-mail.

4. Za wyraźną zgodą, jego dane osobowe przetwarzane będą przez Przyjazny Holding Nieruchomości sp. z o. o. w celach marketingu bezpośredniego własnych produktów i usług oraz przesyłania informacji handlowych środkami komunikacji elektronicznej, na podany adres e-mail oraz numer telefonu. Podstawą prawną do przetwarzania danych jest art. 6 ust. 1 lit. a) RODO.

5. Każda ze zgód jest dobrowolna i może być w każdej chwili odwołana. Wystarczy wysłać taką informację na adres e-mail: kontakt@przyjaznyholding.pl. Cofnięcie zgody nie będzie wpływać na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem.

6. Dane osobowe będą przechowywane przez okres trwania umowy oraz po zakończeniu umowy, tj. nie dłużej niż 6 lat po jej zakończeniu. W celu wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na Administratorze danych osobowych, na czas zgodny z obowiązującymi przepisami prawa. Dane takie jak imię i nazwisko, adres email i numer telefonu przetwarzane dla potrzeb marketingu bezpośredniego, będą przechowywane do czasu, aż Gość zgłosi sprzeciw względem ich przetwarzania.

7. Masz prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych, prawo do wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie.

8. Masz prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego, gdy uzna, iż przetwarzanie jego danych osobowych narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.

9. Przekazane Przyjazny Holding Nieruchomości sp. z o. o. dane osobowe będą udostępniane wyłącznie osobom upoważnionym przez Przyjazny Holding Nieruchomości sp. z o. o. , tj. pracownikom/współpracownikom, którzy muszą mieć dostęp do danych, aby wykonywać swoje obowiązki oraz podmiotom przetwarzającym dane w imieniu Przyjazny Holding Nieruchomości sp. z o. o.

10. Dane nie będą przekazywane poza Europejski Obszar Gospodarczy, czyli do Państwa Trzecich.